V podjetju KIO d.o.o. se  ukvarjamo z izvajanjem hotelirske dejavnosti in turističnimi namestitvami –
oddajanjem sob ter apartmajev v vasi Čezsoča  v objektu Vila Korošec in Pierta apartma. Zaradi naše
želje po nadaljnjem razvoju in rasti podjetja, kakor tudi želje po razvoju vasi Čezsoča, smo se odločili
za investicijo v nakup starega objekta Zadružni dom, njegovo rekonstrukcijo in vzpostavitev  »Gostišča
Zadružni dom Čezsoča«. S ciljem vzpostavitve turističnih storitev 4* in 5* ter učinkovitega izvajanja
le-teh v energetsko učinkovitem objektu, se je cena projekta močno zvišala. Iz tega razloga smo
zaprosili za  sofinanciranje  celotnega projekta v okviru javnega razpisa MINISTRSTVA ZA
GOSPODARSTVO, TURIZEM in ŠPORT:

Javni razpisu za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig
dodane vrednosti turizma
(NOO nastanitvene kapacitete)

V sklopu projekta VZPOSTAVITEV GOSTIŠČA “ZADRUŽNI DOM ČEZSOČA” bomo investirali v:

  • rekonstrukcijo objekta s ponudbo gostišča in 40 prenočišč
  • izgradnjo solarne elektrarne
  • izgradnjo polnilnice za električna vozila
  • vzpostavitev dopolnilnih turističnih ponudb
  • nadgradnjo digitalizacije poslovanja
  • usposabljanje zaposlenih

Termin izvajanja projekta: 16.12.2022 do 31.03.2026

Vrednost projekta:
– celotna vrednost projekta: 2.898.462,67 € (brez DDV),
– znesek sofinanciranja iz sklada NOO: 823.508,33 €.

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost:

  • razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in
  • naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

www.noo.gov.si
www.evropskasredstva.si